Posturologia integrativa

Què és la posturologia integrativa?

La postura estàtica està regulada per un sistema de feedback molt complexa que obté informació del medi intern i extern i la envia al cervell (Sistema nerviós central), en el qual s’elabora la resposta per que les cadenes musculars tinguin la mateixa tensió o to muscular en ambdós costats, per així poder mantenir el cos erecte, de tal manera que tots els seus òrgans i sistemes funcionin bé, equilibrats i interralacionats.

Per rebre i enviar aquesta informació al SNC existeixen una sèrie de receptors propioceptius. Els més importants són els del peu, els ulls, la epidermis, els músculs i el sistema vestibular.

El sistema masticatori no és un veritable receptor postural, però sí un alterador de la postura. Quan la mandíbula, únic os d’aquest sistema que té una gran capacitat de moviment i d’adaptació i canvi, altera la seva posició, s’instaura un desequilibri local que provocarà un apretament involuntari de les dents (bruxisme), hiperactivitat muscular cráneo-cervico-facial, i pèrdua de la convergència del ull, que és un receptor postural primordial, i per tant alterarà la postura estàtica del cos. És per això, que quan es canvia quelcom de la boca es molt important no alterar la posició d’equilibri mandibular, per aquest motiu no s’ha de mirar només els arcs dentaris.

Per tant, com veiem, el control de la postura del nostre cos no depèn exclusivament dels músculs, ni del sistema neurovegetatiu que els regula, ni tampoc del estat de la columna vertebral. Existeixen altres sistemes que controlen a distancia l’equilibri postural, com el peu, els ulls, l’oïda interna… A més, la boca sense ser un controlador de la postura pot arribar a pertorbar-la en cas de produir-se problemes d’oclusió.

A la vegada el bon funcionament de tots els sistemes depèn de una bona regulació a nivell energètic, bioquímic, estructural i psíquic de cada persona.