Skip to content

Osteopatia visceral

Osteopatia visceral

La osteopatia visceral és la vessant dins de la osteopatia que aborda tot el que està relacionat amb els òrgans i les vísceres del cos humà.

Cada òrgan i víscera ha de tenir un moviment fisiològic en el seu espai concret però a la vegada, una motilitat adecuada. Acostumen a estar subjectes per lligaments, que els fixen a altres estructures com la columna vertebral, la graella costal o altres òrgans i vísceres.

Quan un d’ells es troba en disfunció, és a dir, que no pot realitzar la seva funció òtimament, ja sigui per excés de tensió d’una de les estrucutres que ho subjecten en l’espai, per una patologia o per un problema funcional fa que puguin aparèixer problemes en diferents parts del cos.

Hem de tenir present que tenen una vascularització i un drenatge que poden estar disminuits o compromessos en algun punt del recorregut, i tenen una innervació des de la columnà vertebral que també pot causar problemes.

Per tant, sabent tot això, no és possible abordar un problema de columna o muscular sense tenir present el sistema visceral que pot tenir-hi tant a dir.

És possible que també busquis…