Fisioteràpia a domicili

La fisioteràpia a domicili va dirigida a persones que necessitin una sessió de rehabilitació i per qualsevol motiu, aquesta sessió s’hagi de realitzar a casa seva. Ja sigui per voluntat pròpia o per impossibilitat de poder assistir al centre.

En els camps on podem actuar són els següents:

  • Traumatologia
  • Reumatologia
  • Trastorns de la columna vertebral
  • Neurologia
  • Fisioteràpia de manteniment a geriatria